Το ορυκτό κάρβουνο απετέλεσε για πολλά χρόνια, μέχρι σήμερα, την κύρια καύσιμη ύλη.

Σ’ αυτό βασίστηκε κατά κύριο λόγο, η βιομηχανική επανάσταση.

Μεγάλο μέρος της σημερινής παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής βασίζεται στην ενέργεια από την καύση του ορυκτού άνθρακα. Ο άνθρακας είναι από τα απλά σώματα ή στοιχεία της χημείας. Βρίσκεται στη φύση, άλλοτε ελεύθερος και άλλοτε ενωμένος χημικά με αλλά στοιχεία.

Σε ελεύθερη κατάσταση εμφανίζεται ως αδάμαντας, ως γραφίτης και ως άμορφος. Οι άμορφοι άνθρακες διαιρούνται σε φυσικούς και τεχνητούς.

Ο λιθάνθρακας είναι ιζηματογενές πέτρωμα μαύρου χρώματος σκληρής υφής. Σχηματίζεται από την εξανθράκωση φυτικής ύλης μέσα στην Γη. Κύριο συστατικό του είναι ο άνθρακας, ο οποίος αποτελεί το 50% του βάρους και άνω του 70% του όγκου του πετρώματος.

Είναι ορυκτό καύσιμο και χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας και ατσαλιού. Με ξηρή απόσταξη του λιθάνθρακα παρασκευάζεται, επίσης, το φωταέριο, μίγμα καυσίμων αερίων, αμμωνίας και άλλων ενώσεων του άνθρακα, κυρίως κυκλικών.